menu

CRKBO

De Grondsteen, SChool voor gemeenschapsvorming en initiatief, is een project van Bouwen met Mensen. Vanaf september wordt de Grondsteen als zelfstandige stichting gevestigd te Zutphen.

Bouwen met Mensen is voor haar opleidingsactiviteiten een bij het CRKBO geregistreerde instelling.

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

10 jaar gedragen besluitvorming bij Eikpunt!
Gemeenschapscoach voor VLC Auryn!

In september start onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl

Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. De komende twee jaar bereidt onze gemeenschapscoach Janneke Sauer met het college de start van de school in 2023 in Zutphen voor en helpt ze hen de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl