menu

Welkom bij De Grondsteen!

Voor sociale initiatieven en gemeenschapsvorming 

De Grondsteen, als school, ontstond vanuit de wens om samen te werken aan een menselijker samenleving. Ze bestaat uit mensen die al doende hebben ontdekt wat daarvoor nodig is. Deze mensen zijn daarmee steeds creatiever en vernieuwender geworden in het sociale leven. Ze hebben daarbij algemeen geldende menselijke principes ontdekt bij gemeenschapsvorming, inzichten in mens en samenleving ontwikkeld en praktische instrumenten. Zij ondersteunen initiatiefnemers, organisaties, teams en (woon)gemeenschappen bij de ontwikkeling van het eigen initiatief en de samenwerking met anderen als moderne gemeenschap. Ze doen dat met opleiding, training, en lezingen, scholing van bewustzijn, begeleiding, advies, onderzoek en publicaties. En leren daar zelf ook steeds weer van!.

Gedragen besluitvorming

Essentieel hierbij is wat wij gedragen besluitvorming noemen. Dit is een manier om een brug te slaan tussen mensen, en tussen ideaal en werkelijkheid. Het is een proces van besluitvorming die tegelijk met de besluiten ook het draagvlak ervoor creëert. Dit proces schept ruimte voor creatie door persoonlijk initiatief, op een manier die de gemeenschap smeedt en versterkt.

In elke sociale samenwerking met gedragen besluitvorming zijn dezelfde zaken te herkennen, ongeacht of het nu om een gezin, een school of een bedrijf gaat. Deze kenmerken zijn:

  • Bewustzijn een gezamenlijk vraagstuk te hebben
  • Bewustzijn van de eigen sociale rol
  • Bewustzijn van de fasen van een besluitvormingsproces en het vermogen dat proces te structureren vanuit afspraken over de inrichting van het gesprek
  • De bereidheid jezelf te overstijgen
  • Recht doen aan het individu bij het vormen van de gemeenschap
Sociale professionaliteit dankzij een sociale onderzoeksweg

De Grondsteen wil met haar scholing en gemeenschapscoaching bijdragen aan de ontwikkeling van gezondmakende verhoudingen tussen mensen. In deze tijd van toenemende polarisering kunnen wij heel concrete voorbeelden laten zien van hoe het anders kan, vanuit ieders eigen moraliteit en medemenselijkheid. In woonprojecten, in schoolgemeenschappen, in zelfsturende teams en initiatiefgroepen heeft onze visie en scholing al zijn betekenisvolle, sociale uitwerking in de praktijk.

Lees verder onze visie
Wij bieden een uitgebreid programma aan voor scholing (lees verder) en coaching (lees verder). We vertellen je er graag meer over!

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

Gemeenschapscoach voor VLC Auryn!

In september start onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl

Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. De komende twee jaar bereidt onze gemeenschapscoach Janneke Sauer met het college de start van de school in 2023 in Zutphen voor en helpt ze hen de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl


Oriëntatieavond Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Woensdag 22 september, 20.00 uur, Almere

Zie de agenda