menu

Een eigen weg zoeken in leven en loopbaan

Sociaal biografiepracticum 

Wat doe je in een biografiepracticum?

In een biografiepracticum werk je in een groep van maximaal zes mensen, die ieder hun eigen levensloop onderzoeken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die practicumdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag. Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om je ‘mens zijn’ beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, persoonlijk ondernemerschap in het leven, en de omgang met geld.

Ontmoeting met jezelf en anderen

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het (dagelijks) leven tegemoet komt. De ontmoeting met anderen in het practicum, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.

Voor wie?

Voorwaarde voor deelname aan practicum is, dat men met een zekere afstand naar het eigen leven kan kijken. Bij bepaalde levensvragen kan individuele begeleiding een betere hulp zijn bij het onderzoeken van de eigen levensloop. In een instapgesprek kun je dit samen met je begeleider bespreken. Het practicum kan, in combinatie met individuele begeleiding, ook als onderdeel van een loopbaantraject worden gevolgd.

Het practicum is ook heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het practicum dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Data en locatie

Een instapavond
Vijf bijeenkomsten van een dag, van 9.30 uur - 17.00 uur.
Zutphen

Begeleiding

Begeleiding Ingrid Busink (1965) houdt zich ruim 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding en gemeenschapsvorming (o.a. in woonprojecten).

Kosten

De prijs van het ontwikkelingspracticum wordt individueel tijdens de instapavond, of in een individueel overleg, afgesproken. Als indicatie voor de kosten kun je rekening houden met een bedrag van € 675,--, inclusief koffie en thee voor particulieren, een € 1175,-- (excl. BTW) zakelijk tarief.

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

10 jaar gedragen besluitvorming bij Eikpunt!
Gemeenschapscoach voor VLC Auryn!

In september start onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl

Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. De komende twee jaar bereidt onze gemeenschapscoach Janneke Sauer met het college de start van de school in 2023 in Zutphen voor en helpt ze hen de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl