menu

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

voor leraren die vanuit hun roeping het onderwijs van de toekomst willen vormgeven 

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?

In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief i.s.m. de Ondernemende School.

Na vijf bijeenkomsten heb je:

  • Meer inzicht in je eigen motivatie, roeping, (on)mogelijkheden en onderwijsideaal;
  • Heb je nieuwe inspiratie en concrete informatie om in je eigen werk stappen te zetten voor de ontwikkeling van jezelf, je lessen, je school;
  • Kun je ervoor kiezen mee te gaan bouwen aan een Ondernemende School waar je zelf zou willen werken, die je mee verder wil ontwikkelen, heel concreet in Zutphen (klik hier) of in Almere, of in nog een andere plaats.
Programma

Het programma bestaat uit 5 dagen en de oriëntatieavond:

Oriëntatieavond

Op deze avond maak je kennis met andere belangstellende deelnemers en het kernteam van de ondernemende school. Onderzoek van ieders motivatie om deel te nemen, ruimte voor vragen en toelichting op het Ontwikkellab. Daarna neem je de beslissing of je definitief wilt instappen.

De ontwikkellabdagen

I ONDERZOEKEN

Nadere kennismaking met elkaar en met ieders eigen individuele beroep(ing) als leerkracht. Verdiepen van je eigen beweegredenen om ander onderwijs te willen ontwerpen.

Inleiding over de levensfasen in de levensweg van de volwassen mens en het kind, door Ingrid Busink.

II VERDIEPEN

Onderzoek van de eigen wil en het eigen nieuwe beroep in de levensloop.

Kunstzinnig onderzoek van de eigen ideale school.

Inleiding: Wat is eigenlijk in deze tijd een eigen nieuw beroep? Wat maakt het professioneel? Waarom vragen de nieuwe eigen beroepen om sociale professionaliteit? Door Ingrid Busink.

III ONTWERPEN

Presentatie van de eigen ideale school, en de eigen rol daarin, vinden van‘unique selling points’, ondersteund met voorbereidingsvragen vanuit innovatieperspectief.

Lezing: De kinderen van deze tijd en wat ze vragen en brengen voor de toekomst. Door Hans Lemmens

IV PROEF OF DE SOM

Verkenning van je mogelijkheden in toekomstscenario’s

Presentatie van de Ondernemende School

*Missie, visie, kaders; Waldorfpedagogiek verder ontwikkelen en sociale organisati

*Wettelijke kaders en ruimte tussen de regels

*Toetsing van het eigen ideaal, aanscherpen van het eigen ontwerp

Lezing: Wereldwijde, levensvreemde invloeden in het onderwijs van vandaag en de toekomst: hoe houden we onze eigen koers? Door Philip Bakker

V DE TOEKOMST ONDERNEMEN

Persoonlijk stappenplan maken. Hoe ga je verder? Met wie wil je verder samenwerken? Welke rol wil jij waar spelen? Toelichting ontwikkeltraject: hoe word je ondernemende school? Door Conrad van Pruijssen.

Afsluiting en afspraken .


Kosten

De kosten voor het Ontwikkellab bedragen € 1150,----(werkgever)

€ 575,----(particulier) per persoon, inclusief koffie, thee,, hand--outs. Exclusief outs. Exclusief lunch.


Aanmelding via:

Aanmelding via: info@degrondsteen.nl. Geef bij je aanmelding ook je telefoonnummer door, dat vergemakkelijkt het contact indien nodig.


Instapavond (vrijblijvend):

Woensdagavond 22 september, 20.00 uur - 22.00 uur

Bijeenkomsten

Op zaterdagenvan 9.30 uur – 17.00 uur: 2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november.

Locatie

Almere

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

10 jaar gedragen besluitvorming bij Eikpunt!
Gemeenschapscoach voor VLC Auryn!

In september start onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl

Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. De komende twee jaar bereidt onze gemeenschapscoach Janneke Sauer met het college de start van de school in 2023 in Zutphen voor en helpt ze hen de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl